Polityka prywatności

Polityka prywatności

1 Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników sklepu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w ramach serwisu.

2 Dokonując rejestracji lub składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez sztukawyboru.eu swoich danych osobowych oraz oświadcza, że informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą.

3 Administratorem danych osobowych jest Jednostka Kultury Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słowackiego 19  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, K VII wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000550785

4 Sztukawyboru.eu przechowuje następujące dane osobowe:
◦ Imię i nazwisko – umożliwia wysłanie zamówionego produktu oraz,
◦ Adres e-mail – pozwala na wysyłanie potwierdzenia zamówienia,
◦ Adres zamieszkania/wysyłki – jest potrzebny w celu dostawy,
◦ Nr telefonu – jest potrzebny w celu dostawy Użytkownikowi.
◦ Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

5 sztukawyboru.eu wykorzystuje przy prowadzeniu strony internetowej technologię cookies.
◦ Technologia cookies umożliwia zbieranie anonimowych informacji kontakt z Użytkownikiem. informacji o zmianach Regulaminu oraz kontakt z Użytkownikiem.

Użytkownikowi zamówionego produktu. zamówionego produktu.
◦ Zebrane za pomocą technologii cookies informacje
◦ Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową w ten z komputera Użytkownika, takich jak adres internetowy podstron, które Użytkownik odwiedzał na stronie sklepu sztukawyboru.eu oraz adres IP i wersję przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze Użytkownika. sztukawyboru.eu wykorzystuje w celu zapewnienia Użytkownikom sklepu lepszej obsługi poprzez automatyczne rozpoznanie Użytkownika przez serwer sztukawyboru.eu dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla Użytkownika stronę. sposób, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała wszystkie pliki cookies, jednak bez włączonej opcji obsługi plików cookies pewne funkcje strony sztukawyboru.eu mogą nie działać.

6 Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi użytkowników w ramach usług objętych Regulaminem. sztukawyboru.eu dołoży najwyższej staranności, aby dane Użytkowników nie zostały udostępnione osobom trzecim odwiedzającym stronę sklepu.

7 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania ze strony internetowej sztukawyboru.eu.

8 Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPal………, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

9 Dane o Użytkownikach mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.

10 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, a w szczególności do ich poprawiania lub usuwania.

11 Podstawa ̨prawna ̨Polityki Prywatności jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.). Ustawę można znaleźć