Regulamin

1 Postanowienia ogólne:

 1. Sklep internetowy sztukawyboru.eu oferuje Użytkownikom
 2. Właścicielem sklepu sztukawyboru.eu jest Jednostka Kultury Sp.
 3. Poprzez złożenie zamówienia na stronie sztukawyboru.eu
 4. Sztukawyboru.eu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić możliwość przeglądania i kupowania produktów po uprzednim zapoznaniu się z ich opisem oraz cenami na stronie http://sztukawyboru.eu z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słowackiego 19 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000550785 Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności. bezpieczeństwo danych w ramach kont Użytkowników oraz aby sklep internetowy sztukawyboru.eu działał w sposób prawidłowy.

2   Zasady dotyczące rejestracji Użytkowników na stronie sklepu:

 1. Użytkownik może składać zamówienia w sklepie internetowym sztukawyboru.eu po zarejestrowaniu lub bez rejestracji.
 2. Rejestracja w sklepie sztukawyboru.eu polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie pod linkiem „zarejestruj”. Do rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska, aktywnego adresu e-mail, hasła oraz adresu zamieszkania Użytkownika.
 3. Po dokonaniu rejestracji, sztukawyboru.eu wyśle link aktywacyjny na podany adres e-mail, który umożliwia korzystanie z założonego konta.
 4. Użytkownik powinien pamiętać, że hasło do konta ma charakter poufny i nie może być udostępnione osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego konta, w tym za działania wszelkich osób, które posiadają login i hasło do konta. Działania takich osób sztukawyboru.eu będzie traktować jak działania samego Użytkownika.
 5. Użytkownik powinien niezwłocznie informować sztukawyboru.eu o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie powiadomienia będą przesyłane na adres e-mail podany przy rejestracji.
 6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usług sztukawyboru.eu w każdej chwili poprzez usunięcie swoich danych ze zakładki „konto”. Usunięcie konta Użytkownika powoduje niezwłoczne usunięcie wszelkich treści przechowywanych na koncie Użytkownika.

3   Opis sposobu korzystania z produktów:

 1. Wiele produktów dostępnych w sklepie sztukawyboru.eu została wykonana ręcznie i stanowi niepowtarzalny egzemplarz. Z tego względu mogą nieznacznie różnić się między sobą. Fotografia produktu na stronie sztukawyboru.eu jest fotografią wzorcowego egzemplarza każdego produktu.
 2. Sztukawyboru.eu oferuje również możliwość indywidualnego określania właściwości oferowanych produktów poprzez uzgodnienie zamówienia ze sztukawyboru.eu

4  Składanie zamówienia:

 1. W celu złożenia zamówienia należy umieścić wybrane produkty w koszyku za pomocą przycisku „dodaj do koszyka” znajdującej się pod opisem każdego produktu.
 2. Dodanie produktu do koszyka nie oznacza gwarancji jego dostępności (jeśli w magazynie znajduje się ostatni taki produkt, może zdarzyć się sytuacja, że przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika zostanie on zamówiony przez inną osobę). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności zamówionych produktów i kolejności wpłynięcia zamówienia do sztukawyboru.eu
 3. Przed złożeniem zamówienia należy zweryfikować ilość każdego z zamawianych produktów poprzez kliknięcie przycisku „przelicz”. Jeśli Użytkownik umieścił dany produkt w koszyku w ilości większej niż znajduje się w magazynie sztukawyboru.eu, zostanie poinformowany o liczbie dostępnych sztuk i poproszony o zmianę zamawianej ilości. Jeśli, mimo tej prośby, Użytkownik zamówi większą liczbę produktów, całe zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po uzupełnieniu stanu magazynu.
 4. Po ponownym zweryfikowaniu zawartości koszyka i podjęciu decyzji o kupnie produktów, należy wcisnąć przycisk „dalej” na podstronie koszyka.
 5. Następnie Użytkownik podaje adres dostawy, wybiera sposób przesyłki, może też dodać komentarz do zamówienia. Do złożenia zamówienia wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Użytkownika. Jeśli dostawa zamówienia następuje kurierem, Użytkownik podaje również numer telefonu, który ułatwia realizację przesyłki przez kuriera. Następnie Użytkownik wybiera przycisk „dalej”, aby kontynuować zamówienie lub link „twój koszyk”, aby dokonać zmian.
 6. Użytkownik potwierdza wybór produktów za pomocą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę nabycia wybranych produktów po cenach określonych w zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru produktów i zapłaty ceny oraz kosztów dostawy, zgodnie z Regulaminem płatności. Po złożeniu zamówienia sztukawyboru.eu wyśle Użytkownikowi drogą e-mailową Potwierdzenie zamówienia, które jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Użytkownikiem a sklepem sztukawyboru.eu
 7. W momencie złożenia zamówienia produkty zostają usunięte z koszyka i zarezerwowane dla Użytkownika. Od tego momentu informacje o zamówieniu znajdują się na podstronie „konto” oraz zostaną przesłane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail.
 8. Po złożeniu zamówienia Użytkownik może dokonać płatności za zamówione produkty przy pomocy informacji dostępnych w Regulaminie płatności.

5  Dostawa zamówienia:

 1. Sztukawyboru.eu dostarcza zamówienie na terenie Polski oraz Unii Europejskiej według wyboru Użytkownika przesyłką kurierską.
 2. Zamówienia realizowane są w ciągu pięciu dni roboczych od odnotowania płatności, a w przypadku przesyłek za pobraniem od złożenia zamówienia. W przypadku produktów o właściwościach określonych indywidualnie przez Użytkownika termin realizacji zamówienia zostanie uzgodniony z Użytkownikiem indywidualnie drogą e-mailową.
 3. Jeśli dostawa zamówienia następuje kurierem, Użytkownik powinien sprawdzić przed odbiorem zamówienia od kuriera, czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy jest zgodny z zamówieniem.
 4. W przypadku nieobecności Użytkownika lub osoby przez niego wskazanej do odbioru zamówienia, będzie ono dostępne w punkcie odbioru osobistego.
 5. Cena przesyłki jest obliczana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie „Płatności i dostawa”.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w sytuacji kiedy Użytkownik nie dokona płatności w ciągu 14 dni od momentu kiedy zamówienie jest gotowe do realizacji.

6 Składanie reklamacji:

 1. Reklamacje produktów zakupionych w sklepie internetowym sztukawyboru.eu odbywają się na zasadach oraz w terminach określonych poniżej.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem, Użytkownik może żądać nieodpłatnej naprawy produktu lub wymiany na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Prawo Użytkownika wygasa po upływie 2 miesięcy od czasu stwierdzenia wad produktu lub jego niezgodności z zamówieniem, jednakże nie później niż z upływem 2 lat od czasu dostarczenia produktu Użytkownikowi.
 3. W przypadku, gdy produkt nabywany jest w ramach działalności zarobkowej lub zawodowej Użytkownika, odpowiedzialność za wady kształtuje się w ramach rękojmi za wady przewidzianej w kodeksie cywilnym.
 4. W przypadku składania reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do przekazania sztukawyboru.eu informacji o wadach produktu lub jego niezgodności z zamówieniem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji sztukawyboru.eu niezwłocznie pokryje wszystkie koszty związane z dostarczeniem przez Użytkownika reklamowanego produktu do sklepu sztukawyboru.eu

7 Rezygnacja (odstąpienie):

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy (zrezygnować z zamówionego produktu) w ciągu 14 dni od dnia wydania Użytkownikowi produktu, chyba że produkt posiadał właściwości określone indywidualnie przez Użytkownika.
 2. W przypadku rezygnacji (odstąpienia) Użytkownik zobowiązany jest odesłać produkt do sklepu w stanie niezmienionym wraz z kopią dowodu zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sztukawyboru.eu zwraca wówczas koszty zakupu oraz przesłania produktu.

8 Własność intelektualna:

 1. Prawa do zawartości strony internetowej sklepu internetowego sztukawyboru.eu , w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów, przysługują wyłącznie Sztukawyboru.eu
 2. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej sklepu internetowego sztukawyboru.eu lub jej części bez zgody sztukawyboru.eu, z wyłączeniem korzystania w zakresie własnego użytku osobistego.

9 Zmiany Regulaminu:

 1. Sklep sztukawyboru.eu jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość, w szczególności z następujących ważnych przyczyn:
 • zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność strony sztukawyboru.eu, korzystanie z której nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego Regulaminu;
 • zmiana wynika z przepisów prawa;
 • zostanie zmieniona dotychczasowa funkcjonalność strony, w szczególności w celu zwiększenia komfortu lub ułatwienia korzystania ze sklepu sztukawyboru.eu

10 Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), a także przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI:

1.1. Płatności i dostawa:

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

 •  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  Numer rachunku: 41 1140 2004 0000 3202 7585 9573
 • . Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem.
 • Płatność kartą kredytową Visa, EuroCard / MasterCard.  Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
 • Płatność przy odbiorze osobistym w Sztuce Wyboru (odbiór osobisty możliwy przy Słowackiego 19 w Gdańsku – w czasie pracy sklepu stacjonarnego)

2.1 Koszt oraz sposób dostawy    

a. przesyłka do 1000g Poczta Polska – 10 zł

b. przesyłka do 2 kg kurier – 16zł

c. przesyłka do 5 kg kurier – 19,60zł

d. przesyłka do 10kg kurier – 20zł